Persondatapolitik

Politik for indsamling, opbevaring og behandling af personoplysninger på Affiliatecamp.dk

Via websitet https://affiliatecamp.dk (Affiliate Camp) indsamles, opbevares og behandles der en række personoplysninger.

Dataansvarlig for Affiliatecamp.dk er:
AdViva ApS
CVR-nr. 31178088
Teknikerbyen 5, 2. sal
2830 Virum
Danmark

Kontaktoplysninger:
Ken Schultz
Tlf. 31151870
mail@affiliatecamp.dk

1) Hvilke persondata indsamler vi og hvorfor?

På affiliatecamp.dk præsenteres eventet Affiliate Camp og der kan bestilles billetter via Affiliate Camp’s samarbejdspartner. Ligeledes kan man tilmelde sig Affiliate Camp’s nyhedsbrev.

Der kan derfor blive tale om afgivelse af følgende persondata:
For- og efternavn
Adresse
Postnr.
By
Telefonnr.
E-mail
Evt. firmanavn

Angivelse af persondata i.f.m. bestilling af billetter er nødvendig for at der kan udstedes billetter til Affiliate Camp. Ligeledes er angivelse af en emailadresse ved nyhedsbrevstilmelding nødvendigt for at kunne få nyhedsbrevet. Der er dermed lovhjemmel til indsamling, opbevaring og behandling af de angivne persondata.

2) Hvad bruges oplysningerne til?

Oplysninger afgivet i.f.m. billetbestilling benyttes kun til dette formål samt til at kunne generere en deltagerliste, så vi internt har styr på hvem der deltager og således at andre deltagere kan se hvem der deltager og hvem de dermed har mulighed for at netværke med.

Da netværk indgår som en væsentlig del af eventet er det nødvendigt at deltagerlisten kan deles med de andre deltagere.

3) Samtykke, indsigt og sletning

Ved bestilling af billetter gives der samtidig samtykke til at persondata indsamles, opbevares og behandles hos udsteder af billetten (Safeticket.dk).

Et samtykke kan derfor kun tilbage kaldes hvis man annullerer billetbestillingen.

For at kunne afholde Affiliate Camp skal AdViva ApS også kunne behandle deltagerliste med oplysninger fra billetbestillinger.

Har du bestilt kan du altid få indsigt i hvad der er registreret om dig ved at kigge på din bestilling som du har modtaget bekræftelse via email fra Safeticket.dk, ved at kontakte Safeticket.dk eller ved at kontakte Affiliate Camp på mail@affiliatecamp.dk.

Efter afholdelse af eventet slettes deltagerliste og oplysninger om deltagere hos AdViva ApS

Safeticket.dk opbevarer kun oplysninger i det omfang det er lovpligtigt (f.eks. i.r.t. bogføringsloven).

4) Hvordan opbevares og håndteres persondata?

Persondata i.f.m. billetbestilling opbevares af Safeticket.dk så der kan udstedes billetter til Affiliate Camp.

Der er indgået en databehandleraftale med Safeticket.dk.

Emailadresser i.f.m. nyhedsbrev fra Affiliate Camp opbevares hos Mailchimp og bruges kun i.f.m. udsendelse af nyhedsbreve fra Affiliate Camp.

Der er indgået en databehandleraftale med Mailchimp

5) Hvordan er data sikret og hvad gør vi ved sikkerhedsbrud?

For alle persondata som behandles af Safeticket.dk og Mailchimp er det beskrevet i aftaler med dem hvordan de skal sikre data og at de skal rapportere brud til AdViva ApS.

For de persondata vi selv håndterer sikres de bl.a. gennem styret adgang (dvs. at kun det nødvendige personale har adgang) og gennem sikringsforanstaltninger som f.eks. to-faktor logins.

Ved sikkerhedsbrud der enten konstateres af AdViva ApS eller indrapporteres kontaktes involverede brugere og relevante myndigheder hurtigst muligt indenfor 72 timer.

AdViva ApS eller dets leverandører vil derefter hurtigst muligt sikre standsning af sikkerhedsbruddet, sikre berørte persondata samt forebygge yderligere brud på sikkerheden.

Underskevet
Ken Schultz
AdViva ApS